Till innehåll på sidan

Antagning av flera studenter

Viktigt att tänka på

 • Använd endast ”Kurs inom”
 • ”Ny studieplan”, som är antagning på program, och antagning på fristående kurs ska endast göras av AUA. ”Kurspaketering inom” är antagning av studenter på inriktning inom program
 • OBS! Det är enbart introduktionskurser som ges under introveckorna som ska antas som "Fristående kurs" övriga SKA vara programmärkta/utbyte
 • Det är enbart KTH:s Antagningsgrupp som får anta till övriga kurser som "fristående”

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok
 • Du använder ”*” istället för F3 när du söker på del av namn, personnummer etc
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”
 • RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att jag uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

____________________________________________________________________________

 • OBS! Det är enbart introduktionskurser som ges under intro. Veckorna som ska antas som "Fristående kurs" övriga ska vara programmärkta/utbyte
 • Det är enbart KTH:s Antagningsgrupp som får anta till övriga kurser som"fristående”
Avancerat, Antagning av flera studenter

• Från startsidan klickar du menyn ”Avancerat”
• Klicka på ”Antagning; flera studenter”

Avancerat, antagning flera studenter

• Klicka på ”Fristående kurs” vilket innebär att du kommer att anta flera studenter till samma kurstillfälle
• Klicka på ”Nästa”

Antagning, flera studenter. Fristående kurs. Nästa
 •  Klicka på ”Nästa”
Inom- nästa knapp
 • Skriv in namnet på kursen i fältet ”Benämning” och/eller kurskod i fältet ”Utb.kod”
 • Välj kurstillfälle, dubbelkolla tillfället så att det står rätt datum och finansieringsform
 • Klicka på ”Nästa” 
Utbildningstillfälle, Sök kurs, Benämning, utbildningskod, Välj tillfälle, klicka nästa
 •  Klistra in personnummer på de studenter som ska antas till kurstillfället
 • Klicka på ”Nästa”
Studenter visas med personnummer, klicka nästa
 • Du får här en bekräftelse på att studenterna är etablerade i Ladok
 • För att ta bort en student måste du gå tillbaka ett steg
 • Klicka på ”Nästa”
lista på etablerade studenter, klicka nästa
 •  Kontrollera att uppgifterna stämmer
 • Klicka på ”Bekräfta” vilket skapar det förväntade deltagandet (antagningen) på kursen
Utbildning, Tillfälle, antal studenter visas i listan. Klicka på Bekräfta
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-08