Till innehåll på sidan

Utbildningsplanering

Här hittar du lathundar samt vägledning för Utbildningsplanering i Ladok.

KTH:s nuvarande systemstöd för kurs- och programplanering, Kopps, driftsattes 2005 och ska nu ersättas med ny funktionalitet för utbildningsplanering i Ladok.
På KTH finns ett projekt för denna övergång, med beräknat införandedatum 1/6 2025. Läs mer här: Projekt Utbildningsplanering i Ladok .

Viss funktionalitet kan dock öppnas för användning i produktionsmiljö under projektets gång. Under våren 2024 öppnar vi för att handläggare ska kunna registrera forskarkurser i Ladoks verktyg för utbildningsplanering.

Lathundar

Skapa kurs forskarnivå

Pågående arbete

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-11