Till innehåll på sidan

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

När kommande termins schema publiceras drar processen att förbereda för en av KTH:s viktigaste myndighetsutövningar igång. Denna planering av examination ska i slutänden leda till att varje student ser sina resultat i studentgränssnittet och får sina resultat korrekt överförda till CSN. Skolorna får underlag för HPR korrekt redovisat.

Arbetet inför examination i en kurs påbörjas ibland redan innan kursen startar genom att identifiera de kurstillfällen som ska öppnas för tentamensanmälan. Rätt personal ska kopplas till rätt roll i Ladok för kursen. Inför varje tentamensperiod sker flera tusen anmälningar till periodens examinationstillfällen. Man kan avanmäla sig fram till tentamenstillfället. Många tentor skrivs samtidigt samt ska rättas och rapporteras. Sammantaget medför detta att hanteringen är komplex.

Utvecklingsarbete pågår med såväl anonymisering vid rättande av tentor som digitalisering. Den digitala utvecklingen som skett under 2020 kommer med största säkerhet att för all framtid förändra KTHs hantering av examination. Samma arbetsuppgifter som tidigare ska utföras men de görs delvis på annat sätt. På denna sida hittar du alltid den senaste versionen av processen för tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering vid KTH.

Processmodell

Processmodell för tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering (pdf 243 kB)

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse: Schema för kommande termin är publicerat

1 Identifiera kurstillfällen

2 Koppla personal till kurs

3 Hantera tentamensanmälan

4 Förbereda resultatrapportering

5 Rapportera och klarmarkera betyg

6 Attestera eller avslå betyg

Om avslag åter till aktivitet 5

Resultat: Student ser sina resultat i studentgränssnittet. Korrekt data överfört till CSN. Underlag HPR för skolersättning tillgängligt

Alternativa starthändelser:

Student ansöker om omprövning. Rättning av felaktigt resultat. Alternativt nytt resultat efter plussning. För nytt resultat vid plussning gå direkt till aktivitet 8.

7 Ta ställning till omprövning

Om slutbetyg på kurs saknas gå direkt till aktivitet 10.

8 Förbereda borttag av betyg på kurs

9 Attestera borttag av betyg på kurs

10 Ändra betyg på moment

Därefter aktivitet 5 osv.

Lathundar

Lathundar kursadministration : Medarbetarrättighet, Rapportera resultat, Tjänsten Aktivitetstillfälle, Borttag av attesterat resultat

Lathundar lärare och examinatorer : Startsida i Ladok, Rapportera resultat, Resultatnoteringar, Attestera resultat, Borttag av attesterat resultat

Riktlinjer och styrdokument

Förvaltningslag (2017:900)

Högskoleförordning 6 kap. 23-24 § (1993:100)

Guide för val av datum och betyg vid betygsrapportering och vid beslut om tillgodoräknande

Omprövning av betyg

Information riktat till student samt formulär för omprövning av betyg  .

Länkar till användbar information

Schema för att ta fram tentaschema

Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider

Processledning

Processägare

Processledare

Caroline Boivie Ekstrand, gruppchef GVS/EDO/AUA/VoS

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-12