Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

1 Identifiera kurstillfällen

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Schema för kommande termin är publicerat-

Resulterar i

Kurstillfällen för planerad examination är identifierade

Aktörer

Kurs-/utbildningsadministratör, tentamensadministratör

Beskrivning

Planera för kommande period:

  • För vilka kurstillfällen respektive examinationstillfälle ska ges
    • Examinator/studierektor bestämmer vilka tidigare kursomgångar /tillfällen som ska få anmäla sig till det ordinarie examinationstillfället och till omtentatillfället. OM en begränsning sker av vilka kursomgångar som får delta, ska detta framgå av kurs-PM.
  • Ta reda på form -er för examination och KS:ar
    • Detta ska anges i kurs-PM senast vid kursstart. Denna information är viktig att ha till hands till ’Rapport: skapade aktivitetstillfällen (Skickas till skolan när anmälningsperioden öppnat och ska besvaras omgående.)
  • Ta reda på vilka anmälningsperioder som ska gälla, gäller också KS mellan tentamensperioder
  • Identifiera vilka KS som ska hanteras med hjälp av resultatnoteringar i för att underlätta sammanräkning av resultat på modul

Om det finns flera kursversioner av kursen kan det saknas något kurstillfälle för omtentander, då kan ett särskilt omtentatillfälle skapas. Tillfället beställs via ladok@kth.se. Om något kurstillfälle tillkommer så måste den som beställer nytt kurstillfälle också meddela medarbetare som öppnar tentamensanmälan i Ladok, så att det nya kurstillfället också öppnas för anmälan.

Tänk på att om ett nytt examinationstillfälle tillkommer efter schemat publicerats och stöd av tentafunka är önskvärt behöver de kontaktas för diskussion om möjlighet för stöd.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Tentaschema (Excel ur TimeEdit)

KTHs gemensamma datum för anmälningsperioder till examination: Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider | Student (kth.se)

Lathund resultatnoteringar

Beskriven av

Katarina Tillman och Caroline Boivie Ekstrand 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-07
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment