Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

4 Förbereda resultatrapportering

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Examination ska äga rum

Resulterar i

Rättande lärare har en deltagarlista inför resultatrapportering

Aktörer

Kurs-/utbildningsadministratör och/eller rättande lärare

Beskrivning

Deltagarlista med alla anmälda till examinationen kan tas ut som csv-fil ur Ladok. För den som väljer att ta ut deltagarlista ur tjänsten Aktivitetstillfälle tänk på att studenter med och utan funkakod hanteras i separata flöden.

I och med att studenter kan avanmäla sig fram till och med dagen för examination bör deltagarlistan tas ut tidigast på examinationsdagen eller så snart som möjligt efter. Justering av deltagarlistan kan ändå vara nödvändig för att fånga upp sena förändringar.

I deltagarlistan, lägg till kolumner för resultatnoteringar som avser t.ex. bonuspoäng. Detta är en god hjälp för att kunna delge student hur totalt antal poäng räknats samman.

När anonym hantering av tentamen påbörjas kommer aktivitetsbeskrivningen att uppdateras med bl.a. hur bonuspoäng hanteras.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Ladok

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Ekstrand, 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-13
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment