Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

10 Ändra betyg på moment

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Beslut om nytt betyg på moment är fattat alt. nytt resultat har kommit efter plussning.

Resulterar i

Betyg är klarmarkerade och klara för attestering av examinator

Aktörer

Lärare, administratör

Beskrivning

Lärare / administratör ändrar betyg på moment, klarmarkerar och examinator aviseras automatiskt via mail från Ladok, samt notifieras via startsidan i Ladok

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Lathund - Borttag av attesterat ressultat Guide för val av datum och betyg vid betygsrapportering och vid beslut om tillgodoräknande

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Boivie Ekstrand, 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-13
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment