Till innehåll på sidan

Aktivitetsbeskrivningar tentamensanmälan, resultatraportering och attestering

Här finns aktivitetsbeskrivningar för tentamensanmälan, resultatraportering och attestering

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-17
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment