Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

5 Rapportera och klarmarkera betyg

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Tentan är rättad

Resulterar i

Betyg är klarmarkerade och klara för attestering av examinator

Aktörer

Lärare, administratör

Beskrivning

Rapportering av betygsbeslut, rättning av tentor och KS:ar kan ske: på papperstentamen, i Canvas på en skannad tenta, i Canvas av en digital tenta. Det finns olika sätt att rapportera resultat, vilket som är lämpligt och väljs beror av hur/var rättning skett.

  • Lärare rapporterar själv in betygen i Ladok, anger samtliga rättande lärare, klarmarkerar och väljer den examinator som ska aviseras, avisering sker via mail från Ladok, samt visas på startsidan i Ladok under fliken Attestera.

Eller

  • Lärare för över data om resultat från tentor rättade i Canvas till Ladok, anger samtliga rättande lärare, klarmarkerar och väljer den examinator som ska aviseras, avisering sker via mail från Ladok, samt visas på startsidan i Ladok under fliken Attestera.

Eller

  • Administratör rapporterar in betyg efter underlag från läraren. Administratör sätter både sitt eget namn och rättande lärares namn under ”rättande lärare” och väljer den examinator som ska aviseras, avisering sker via mail från Ladok, samt visas på startsidan i Ladok under fliken Attestera

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Systemstöd

Ladok

Lathund

Lathund – Rapportera resultat

Guide för val av datum och betyg vid betygsrapportering och vid beslut om tillgodoräknande

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Boivie Ekstrand, 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-13
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment