Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

2 Koppla personal till kurs

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Ny läsperiod startar

Resulterar i

Resultatrapporterande lärare och examinator är kopplade till rätt kurs i Ladok

Aktörer

Administratör skola, AUA/VoS

Beskrivning

Nedan följer rutin för att säkerställa att den som ska rapportera resultat under kommande period kan göra det och att den som ska attestera resultat kan göra det.

  • Resultatrapporterande lärare kopplas till kursgivande organisationsenhet av AUA/VoS i samband med att Ladok-konto skapas. Därefter kopplar skolan läraren till kursen.
    • För kurser som berörts av förändringar i skolorganisation behöver resultatrapporterande lärare kopplas till både gamla och nya kursgivande organisationsenhet och i kommunikation med AUA/VoS behöver denna information framgå
  • Examinator kopplas till skola av AUA/VoS i samband med att Ladok-konto skapas. Därefter kopplas examinator till kurs enligt skolchefsbeslut.
    • För kurser som berörts av förändringar i skolorganisation behöver examinator kopplas till både gamla och nya skolan och i kommunikation med AUA/VoS behöver denna information framgå

Information:

Kursens samtliga lärare och examinator läggs även in på kursen i Kopps för att uppgiften ska synas i Kurs- och programkatalogen på webben.

Detta görs av kursredaktör på skola och handläggs enligt process:

  Ändra i en kursplan, ändra kursuppgifter i Ladok (ej forskarnivå).

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Systemstöd

Ladok, tentaschema

Lathundar

Lathund Medarbetarrättighet (för administratör)

Lathund Startsida i Ladok (för lärare)

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Boivie Ekstrand 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-07
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment