Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

8 Förbereda borttag av betyg på kurs

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Examinator har bestämt att rapporterat betyg ska ändras

Resulterar i

Examinator kan godkänna borttag av betyg på kurs

Aktörer

Lärare, administratör

Beskrivning

Rapporterat resultat från examination förbereds för borttagning, se lathund.

Avisering och attestering sker även vid förändrade betygsbeslut som t.ex. vid omprövning och plussning.

Vid omprövning anges diariets ärendenummer i kommentarsfältet i Ladok.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Lathund – Förbereda borttag av resultat

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Boivie Ekstrand, 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-13
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment