Till innehåll på sidan

6 Attestera eller avslå betyg

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Betyg klara för attest av examinator

Resulterar i

Betyg attesterat eller återsänt till rapportör, student ser resultat

Aktörer

Examinator

Beskrivning

Examinator aviseras automatiskt via mail från Ladok, samt notifieras via startsidan i Ladok. Här syns tydligt vilka betygsbeslut som ska attesteras.

  • Examinator klickar på länken för attesteringen och kommer då direkt till de betygsbeslut som ska hanteras
  • Examinator kan besluta om resultatet ska attesteras eller avslås
  • I de fall resultaten är korrekta attesterar examinator resultaten och gör en återautentisering (loggar in igen) för godkännande.
  • I de fall ett betyg avslås, tar examinator eller resultatrapportör bort klarmarkering
  • Resultatrapportör lägger in nytt betygsbeslut för attest

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Ladok

Lathund Attestera resultat

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Boivie Ekstrand, 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-13
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment