Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

7 Ta ställning till omprövning

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Student har begärt omprövning / Felaktigt betyg har upptäckts blivit rapporterat

Resulterar i

Examinator har tagit ställning till begäran om omprövning av betyg / har slagit fast att rapporterat betyg är felaktigt

Aktörer

Examinator, administratör

Beskrivning

Student kan företrädesvis begära omprövning av betyg via formulär. Även en begäran om omprövning som kommer till KTH på annat sätt, exempelvis via e-post, måste också hanteras/handläggas och arkiveras enligt rutin för omprövning av betyg.

Det kan inträffa att ett uppenbart felaktigt betyg har rapporterats, detta ska då åtgärdas och student ska informeras.

Det är examinator som beslutar om en omprövning av betyg alt. slår fast att rapporterat betyg är uppenbarligen felaktigt.

Begäran om omprövning och examinators beslut bevaras tillsammans.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Formulär - Begäran om omprövning av betyg via kontakta din studentexpedition

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Boivie Ekstrand, 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-13
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment