Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

3 Hantera tentamensanmälan

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Tidpunkt för att öppna anmälningsperioden infaller

Resulterar i

Studenter har anmält sig till rätt tenta

Aktörer

Tentamensadministratör

Beskrivning

Vid skriftlig/muntlig examination i sal/datorsal som tentamen, omtentamen och kontrollskrivning gäller obligatorisk föranmälan genom KTH:s system för tentamensanmälan.

VS/EDO tar fram en särskild rapport över samtliga examinationer som det finns aktivitetstillfällen skapat för i Ladok under en viss period. Rapporten används för planering och för att KTH ska ha en överblick över vilken examination som ska genomföras och på vilket sätt. För att få med all information i rapporten, så är det viktigt att aktivitetstillfälle finns i Ladok även om man inte tänker öppna anmälan för studenterna.

För att ett examinationsrum i Canvas ska skapas så måste aktivitetstillfälle i Ladok finnas. Det möjliggör även så att lärare kan rätta skannade ”tentor” via Canvas.

Examination som genomförs som t.ex. hemtentamen, ska alltid ha ett aktivitetstillfälle skapat i Ladok. Examinator/kursansvarig bestämmer om anmälan ska ske av studenterna själva eller om tentamensadministratören anmäler studenterna manuellt i Ladok. Examinator/kontaktperson ansvarar för att informera studenterna via kurs-PM gällande examinationen och anmälan till denna.

Anmälda studenter till aktiviteter som gäller tentamen, omtentamen och kontrollskrivning får information om vilken sal de är placerad i via ett mejl som skickas från TentaAdmin-systemet till studentens e-postadress vid KTH (den e-postadress som slutar med @kth.se). Tentamensadministratör ansvarar för att studenterna placeras i sal samt meddelas om detta. Observera! en förutsättning för att Tentafunka ska hantera examinationstillfällen med kompensatoriskt stöd är att aktivitetstillfälle finns i Ladok och att studenterna är anmälda. https://intra.kth.se/utbildning/utbi/genomfora-utbildning/tentafunka

Tentamensadministratör ansvarar för att vid KTH fastställda perioder för anmälan till examination följs samt är den som ansvarar för att öppna upp aktivitetstillfällen i Ladok.

Om student inte kan anmäla sig och det beror på att ett kurstillfälle saknas för ett öppnat aktivitetstillfälle, går det att lägga till det även efter att anmälan öppnat. Samtliga berörda studenter ska meddelas om examinationstillfället så att de ges möjlighet att anmäla sig. Läggs kurstillfälle till och anmälan redan är öppen, så skickas inget mejl till deltagarna vid det tillagda tillfället ut. När det återstår 7 dagar innan anmälan stänger så får de däremot mejl om de inte hunnit anmäla sig innan.

Saknas något kurstillfälle för omtentander så kan ett särskilt omtentatillfälle skapas, tillfället beställs via ladok@kth.se. Om något kurstillfälle tillkommer så måste den som beställer nytt kurstillfälle också meddela medarbetare som lägger upp tentamensanmälan i Ladok, samt informera berörda studenter att anmäla sig.

Tänk på att om ett nytt examinationstillfälle tillkommer efter schemat publicerats och stöd av tentafunka är önskvärt behöver de kontaktas för diskussion om möjlighet för stöd.

Det går att öppna aktivitetstillfälle utan att tentamensanmälan blir publik. Detta kan användas vid FX-komplettering och möjliggör att hantera tillfället på normalt sätt. Observera att överenskommelse med Tentafunka måste ske. Administratör lägger till studenter som ska tenta.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Systemstöd

Tentaschema, Ladok, tjänsten ”Aktivitetstillfällen”

Lathundar

Lathund Tjänsten Aktivitetstillfälle

Lathund Öppna aktivitetstillfälle i Ladok utan att student anmäler sig

Lathund Aktivitetstillfällen för FX-komplettering

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Boivie Ekstrand

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-08
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment