Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

9 Attestera borttag av betyg på kurs

Ingår i process

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Starthändelse

Examinator har fått avisering om att attestera borttag av betyg

Resulterar i

Nytt betyg kan rapporteras

Aktörer

Examinator

Beskrivning

Examinator aviseras via mail från Ladok. Startsidan i Ladok visar under fliken Attestera när det finns beslut att hantera. Här syns tydligt vilka betygsbeslut som är förberett för borttagande.

  • Examinatorn klickar på länken för attesteringen och kommer då direkt till de betygsbeslut som ska tas bort
  • Examinator lägger in en kommentar i anteckningsfältet om varför betyget tas bort
  • Examinator attesterar borttagandet av betygsbeslut och gör en återautentisering (loggar in igen) för godkännande

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Lathund – Attestera borttag av betyg

Beskriven av

Katarina Tillman, Caroline Boivie Ekstrand, 2022-09-29

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-13
1 Identifiera kurstillfällen
2 Koppla personal till kurs
3 Hantera tentamensanmälan
4 Förbereda resultatrapportering
5 Rapportera och klarmarkera betyg
6 Attestera eller avslå betyg
7 Ta ställning till omprövning
8 Förbereda borttag av betyg på kurs
9 Attestera borttag av betyg på kurs
10 Ändra betyg på moment