Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

När kommande termins schema publiceras kan arbetet med planering av examination påbörjas. Examinationsadministrationen innefattar bla att förbereda för att studenter kan anmäla sig till tentamen, att tentamensvakter kan bokas, att lärare enkelt kan rapportera studenternas betyg vilka därmed i rätt tid visas i studentgränssnittet samt förs över till CSN. Skolorna får underlag för HPR korrekt redovisat.

Arbetet inför examination i en kurs påbörjas ibland redan innan kursen startar genom att identifiera de kurstillfällen som ska öppnas för tentamensanmälan. Rätt personal ska kopplas till rätt roll i Ladok för kursen. Inför varje tentamensperiod sker flera tusen anmälningar till periodens examinationstillfällen. Man kan avanmäla sig fram till tentamenstillfället. Många tentor skrivs samtidigt samt ska rättas och rapporteras. Sammantaget medför detta att hanteringen är komplex.

Processmodell

Processmodell för tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering (pdf 24 kB)

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Schema för kommande termin är publicerat

1 Identifiera kurstillfällen

2 Koppla personal till kurs

3 Hantera tentamensanmälan

4 Förbereda resultatrapportering

5 Rapportera och klarmarkera betyg

6 Attestera eller avslå betyg

Om avslag åter till aktivitet 5

Resultat

  • Student ser sina resultat i studentgränssnittet
  • Korrekt data överfört till CSN
  • Underlag HPR för skolersättning tillgängligt

Alternativa starthändelser

  • Student ansöker om omprövning.
  • Rättning av felaktigt resultat.
  • Alternativt nytt resultat efter plussning. För nytt resultat vid plussning gå direkt till aktivitet 8.

7 Ta ställning till omprövning

Om slutbetyg på kurs saknas gå direkt till aktivitet 10.

8 Förbereda borttag av betyg på kurs

9 Attestera borttag av betyg på kurs

10 Ändra betyg på moment

Därefter aktivitet 5 osv

Lathundar

Lathundar kursadministration : Medarbetarrättighet, Rapportera resultat, Tjänsten Aktivitetstillfälle, Borttag av attesterat resultat

Lathundar lärare och examinatorer : Startsida i Ladok, Rapportera resultat, Resultatnoteringar, Attestera resultat, Borttag av attesterat resultat

Riktlinjer och styrdokument

Förvaltningslag (2017:900)

Högskoleförordning 6 kap. 23-24 § (1993:100)

Guide för val av datum och betyg vid betygsrapportering och vid beslut om tillgodoräknande

Omprövning av betyg

Information riktat till student samt formulär för omprövning av betyg  .

Länkar till användbar information

Schema för att ta fram tentaschema

Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider

Processledning

Processägare

Processledare