Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skanna salstentor

En students skrivna salstenta skannas i två steg. Först skannas den inlämnade orättade tentan och sedan den rättade. Om tentan ska rättas i Canvas, skannas den endast en gång. Studenten kan se sina skannade tentor på sin resultatsida via inloggning i personliga menyn. I modellen nedan visas arbetsflödet i processen. Den är ett stöd till dig som arbetar med någon del av tentaskanningen.

student skriver tenta
Fotograf: Mats Udd

Processen startar med förberedelse inför ett tentamenstillfälle och avslutas med att en student har tillgång till sina arkiverade tentor via Skrivna tentor under Tjänster i personliga menyn samt att registervård är gjord och papperstentor är destruerade.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Processmodell för skanna salstentor version 1.0 (pdf 90 kB)

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Tentamensanmälan stänger

Omprövad tenta samt beslut skannas

Om student begär omprövning

10 Hantera omprövningar

Resultat

Student har tillgång till sina arkiverade tentor på Resultatsidan, personliga menyn.

Tid för gallring

9 Registervårda och gallra

Resultat

Systemet underhållet och papperstentor desttruerade

Riktlinjer och styrdokument

Beslut om skanning av tentor vid KTH

Datum för beslut: 2014-11-03

Diarienummer: V-2014-0843

Föredragande : Katarina Jonsson Berglund, avd chef AUA

Relaterad information

Kontakt och information kring kring inskannade tentor och dylikt: Tentaskanning , tentaskanning-support@kth.se

För support av skanningspunkter: Support av skanningspunkter

Processledning

Processägare

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren