Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Support av skanningspunkter

En årlig service av skanner ingår i avtalet som AUA tecknat.

Respektive skanningspunkt blir kontaktad när det är dags för inplanerad service.

Support av skanner

Kontakta Alcom System AB på support@alcom.se

Om problemet är akut – ring 08‐83 14 90

Alcom har enligt avtal fyra timmars inställelsetid.

Vänligen fyll i nedanstående blankett när service av skanner har utförts.

Rapportering support skanningspunkter (pdf 83 kB)

Support av arbetsstation som är kopplad till skanner

Kontakta KTH IT‐Support it‐support@kth.se

Om problemet är akut – ring 08‐790 6600

Support av tentaskanningssystemet

Vid inloggningsproblem och andra ”allmänna it‐problem” kontakta KTH IT‐ Support it‐support@kth.se  eller ring 08‐790 66 00.

Frågor gällande själva hanteringen av tentaskanningssystemet hänvisas till tentaskanning-support@kth.se  på Avdelningen för utbildningsadministration, Verksamhetsuppföljning och systemstöd.

Till startsidan för process skanna salstentor