Till innehåll på sidan

Skanna salstentor

En students skrivna salstenta skannas i två steg. Först skannas den inlämnade orättade tentan och sedan den rättade. Om tentan ska rättas i Canvas, skannas den endast en gång. Studenten kan se sina skannade tentor på sin resultatsida via inloggning i personliga menyn. I modellen nedan visas arbetsflödet i processen. Den är ett stöd till dig som arbetar med någon del av tentaskanningen.

student skriver tenta
Fotograf: Mats Udd

Processen startar med förberedelse inför ett tentamenstillfälle och avslutas med att en student har tillgång till sina arkiverade tentor via Skrivna tentor under Tjänster i personliga menyn samt att registervård är gjord och papperstentor är destruerade.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Processmodell för skanna salstentor version 1.0 (pdf 90 kB)

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse: Tentamensanmälan stänger

Omprövad tenta samt beslut skannas

Om student begär omprövning

10 Hantera omprövningar

Resultat: Student har tillgång till sina arkiverade tentor på Resultatsidan, personliga menyn.

Tid för gallring

9 Registervårda och gallra

Resultat: Systemet underhållet och papperstentor desttruerade

Riktlinjer och styrdokument

Beslut om skanning av tentor vid KTH

Datum för beslut: 2014-11-03

Diarienummer: V-2014-0843

Föredragande : Katarina Jonsson Berglund, avd chef AUA

Relaterad information

Kontakt och information kring kring inskannade tentor och dylikt: Tentaskanning , tentaskanning-support@kth.se

För support av skanningspunkter: Support av skanningspunkter

Processledning

Processägare

Katarina Jonsson Berglund
Katarina Jonsson Berglund
avdelningschef 087907099

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Bernard Shamoun
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-15