Schemalägga termin

KTH har en central schemagrupp som lägger schemat för samtliga campus och program; detta i schemaläggningssystemet TimeEdit. Här beskrivs arbetsgången från färdig läsårsplan till remiss till publicerat schema.

Schemat läggs för en termin i taget. Arbetet påbörjas cirka ett halvår innan respektive terminsstart, så att schemat ska finnas tillgängligt inför kursvalsperioderna. 

Schemaläggarna skapar schemaförslag utifrån godkända läsårsplaner samt inkomna schemabeställningar (en beställning per kursomgång). Beställarna granskar och återkopplar på förslagen varpå schemaläggarna kan redigera schemat innan publicering. 

Höstterminens schema publiceras 1 maj och vårterminens publiceras 1 november. 

Processmodell

Processmodell Schemalägga termin Version 1.3 (pdf 13 kB)

Aktiviteter

1. Informera skolor om terminsplanering (docx 16 kB)

2. Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS (docx 15 kB)

3. Fylla i schemaunderlag (docx 16 kB)

4. Förbereda schemaläggning (docx 16 kB)

5. Lägga schema (docx 18 kB)

6. Skicka ut remiss (docx 16 kB)

7. Granska schema och lämna synpunkter (docx 16 kB)

8. Åtgärda svaren (docx 16 kB)

9. Publicera slutversion (docx 16 kB)

Bilagor

Bilaga 1. Exempel på mail med terminsplanering (pdf 276 kB)

Bilaga 2. Exempel på schemaunderlag (pdf 302 kB)

Bilaga 3. Exempel på remissmail (pdf 149 kB)

Bilaga 4. Praxis vid schemaläggning (pdf 102 kB)

Styrdokument

Rutin för arbetet med läsårsplanering i Kopps, inklusive stoppdatum (V-2019-0676)

Riktlinje om läsårets förläggning och planering (V-2019-0603)

V-2006-1463 Riktlinjer inom schemaläggning och lokalanvändning (pdf 72 kB)

V-2014-0453 Införande av modulschema på KTH:s masterprogram (pdf 428 kB)

Processledning

Processägare

Yvonne Bång Wahlbäck, chef GVS/EDO/AFS

Processledare

Hanna Müller, schemaläggare GVS/EDO/AFS

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-11