Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Schemalägga termin

KTH:s centrala schemagrupp lägger schemat för samtliga campus och program; detta i schemaläggningssystemet TimeEdit. Här beskrivs arbetsgången från färdig läsårsplan till remiss till publicerat schema.

Schemat läggs för en termin i taget. Arbetet påbörjas cirka ett halvår innan respektive terminsstart, så att schemat ska finnas tillgängligt inför kursvalsperioderna.

Schemaläggarna skapar schemaförslag utifrån godkända läsårsplaner samt inkomna schemabeställningar. Beställarna granskar och återkopplar på förslagen varpå schemaläggarna kan redigera schemat innan publicering. 

Höstterminens schema publiceras 1 maj och vårterminens publiceras 1 november. 

Processmodell

under bearbetning

Processmodell Schemalägga termin Version 1.3 (pdf 22 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Tidpunkt inträffar: 15 December/ 15 maj

1 Informera skolor om terminsplanering

Aktivitet 2 utförs läsårsvis, färdigställs i december.

2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS

Aktivitet 7-8 Remiss pågår

9 Publicera slutversion

Resultat

Terminsschema publicerat på webben och tillgängligt via öppet API. Lokaler tillgängliga för lokalbokning.

Om arbetet med schemaunderlag och tidplaner

Lämna in schemaunderlag

Granska schemaremiss

Schemakalendarium

Aktiviteter och datum för arbete med KTHs utbildningsutbud

Information till student om schema

Sök Schema

Riktlinjer och styrdokument

Riktlinje om läsårets förläggning och planering

Beslut om riktlinjer inom schemaläggning och lokalanvändning

Datum: 2006-12-06
Diarienummer: V-2006-1463
Föredragande : Anna-Lisa Severin

Beslut om Införande av modulschema på KTH:s masterprogram

Datum: 2014-06-09
Diarienummer: V-2014-0453
Föredragande : Yvonne Bång Wahlbäck, avdelningschef UF-AFS

Processledning

Processägare

Processledare