Till innehåll på sidan

Schemalägga termin

KTH:s centrala schemagrupp lägger schemat för samtliga campus och program; detta i schemaläggningssystemet TimeEdit. Här beskrivs arbetsgången från färdig läsårsplan till remiss till publicerat schema.

Schemat läggs för en termin i taget. Arbetet påbörjas cirka ett halvår innan respektive terminsstart, så att schemat ska finnas tillgängligt inför kursvalsperioderna. 

Schemaläggarna skapar schemaförslag utifrån godkända läsårsplaner samt inkomna schemabeställningar. Beställarna granskar och återkopplar på förslagen varpå schemaläggarna kan redigera schemat innan publicering. 

Höstterminens schema publiceras 1 maj och vårterminens publiceras 1 november. 

Processmodell

Processmodell Schemalägga termin Version 1.3 (pdf 72 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse: 15 november / 15 maj

1 Informera skolor om terminsplanering

Aktivitet 2 utförs läsårsvis, färdigställs i december.

2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS

Aktivitet 7-8 Remiss pågår

9 Publicera slutversion

Resultat: Terminsschema publicerat på webben och tillgängligt via öppet API. Lokaler tillgängliga för lokalbokning.

Stoppdatum

Sista datum för inläggning av lässchemaunderlag i kopps mm presenteras på intranätet: Aktiviteter och datum för arbete med KTHs utbildningsutbud

Riktlinjer och styrdokument

Riktlinje om läsårets förläggning och planering

Beslut om riktlinjer inom schemaläggning och lokalanvändning

Datum: 2006-12-06
Diarienummer: V-2006-1463
Föredragande : Anna-Lisa Severin

Beslut om Införande av modulschema på KTH:s masterprogram

Datum: 2014-06-09
Diarienummer: V-2014-0453
Föredragande : Yvonne Bång Wahlbäck, avdelningschef UF-AFS

Processledning

Processägare

Processledare

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-11