Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

3 Fylla i schemaunderlag

För varje kurstillfälle ska ett schemaunderlag fyllas i.

Ingår i process

Schemalägga termin

Starthändelse

Läsårsplan fastställd i KOPPS

Resulterar i

Schemaunderlag är klart att läsas över till schemasystem och schemaläggning kan påbörjas.

Aktörer

Personal skola

Beskrivning

För varje kurstillfälle ska ett schemaunderlag fyllas i och skickas in för schemaläggning. Underlaget utgör beställningen av schemat, och ska tydligt beskriva vilka aktiviteter som ska ingå. Gå till manualen för hur underlaget ska fyllas i.

Data från godkända underlag förs automatiskt över från TimeEdit Preferences (där schemat beställs) till TimeEdit Core (där schemat läggs). Om uppgifter läggs in efter deadline ska man maila schemaläggarna och meddela detta.

Deadline för inlämnande av underlag baseras på Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud. Gå till Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud

Ungefärligt datum visas även i schemas kalendarium. Gå till schemas kalendarium .

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

TimeEdit Preferences 

Manual för hur underlaget ska fyllas i

Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-07
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion