Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

4 Förbereda schemaläggning

Schemaläggarna gör ett förberedande arbete.

Ingår iprocess

Schemalägga termin

Starthändelse

Deadline för godkännande av schemaunderlag.

Resulterar i

Schemaläggning kan starta

Aktörer

Schema

Beskrivning

Schemaläggarna läser igenom inkomna kansliunderlag. Större programaktiviteter samt moment med fastslagna datum och tider bokas in.

Spärrbokningar, av exempelvis salar som ska renoveras, läggs in i schemaläggningssystemet. Vissa program spärrbokas på särskilt avsatta tider för examensarbete på kandidatnivå.

Infobokningar läggs också in, dvs. bokningar som ska synas för alla KTH:s studenter, exempelvis Armada och KTH Global. 

Schemaläggarna tar fram en lista per program, som visar bl.a. förväntat antal studenter per kurstillfälle. Kurstillfällen med många studenter och/eller program noteras och kommer att schemaläggas tidigt. Kurser som har studenter från både master- och grundnivå noteras också för att kunna schemaläggas tidigt. För masterkurser visas även vilka moduler (fasta tider i veckan) som kursen hade föregående termin.

Dubletter av lärarnamn söks fram i objekthanteraren och rättas till för att lärare ej ska kunna dubbelbokas.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

TimeEdit

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-07
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion