Till innehåll på sidan

2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS

Aktör skapar läsårsplanen.

Ingår i process

Schemalägga termin

Starthändelse

Lokal KOPPS-administratör blir informerad om terminsplanering

Resulterar i

Det går att fylla i schemaunderlag

Aktörer

Lokal KOPPS-administratör

Beskrivning

Aktör skapar läsårsplanen genom att skapa och godkänna kurstillfällen I KOPPS, samt dess kopplingar till program, för de kurser som institutionen ska ge kommande läsår.

Möjlighet att kopiera tidigare skapat kurstillfälle finns. När kurstillfälle kopieras skapas en kopia på motsvarande schemaunderlag.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

KOPPS

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-24
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion