Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

1 Informera skolor om terminsplanering

Schema informerar skolorna per mail om samtliga datum och tillvägagångssätt för publicering av schema.

Ingår i process

Schemalägga termin

Starthändelse

Kurstillfällen ska vara sammanfogade i KOPPS (runt 15 December resp. 15 maj) 

Resulterar i

Berörda i verksamheten har blivit informerade om viktiga datum som rör schemaläggningen och tillvägagångssätt fram till publicering av schemat.

Aktörer

Schema 

Beskrivning 

Schemaläggarna mailar ut följande till berörda funktionsmailadresser hos skolorna:

  • när läsårsplanerna ska vara fastställda, dvs. kurstillfällen ska vara skapade, godkända och kopplade till program i KOPPS (detta skrivs enbart i december-utskicket)
  • när komplett schemaunderlag ska vara inlagt i Preferences, samt länk till manual
  • när ifyllt kansliunderlag för programaktiviteter ska vara schemagruppen tillhanda, samt bifogar kansliunderlag
  • när schemaremiss startar och slutar
  • när slutversion av schema publiceras

Skolorna väljer själva vem som ska anslutas till respektive funktionsmail. 

Styrande dokument

Riktlinje om läsårets förläggning och planering

Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Mailutskick till skolornas funktionsmailadresser

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-07
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion