Till innehåll på sidan

8 Åtgärda svaren

Schemaläggarna försöker möta önskemålen, och vid behov komma med alternativa lösningar utifrån beskrivna behov.

Ingår i process

Schemalägga termin

Starthändelse

Svar på remiss har inkommit.

Resulterar i

Schemat är färdigt att publiceras

Aktörer

Schema

Beskrivning

Schemaläggarna försöker möta önskemålen, och vid behov komma med alternativa lösningar utifrån beskrivna behov. De informerar per mail om gjord ändring i samt uppmanar mottagaren att gå in och titta på förändringen i schemat. Berörda bör dock kontrollera schemat en gång till i samband med publicering då mindre ändringar kan ha skett utan notifikation.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

TimeEdit Core

Mail-korrespondens

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-07
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion