Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

9 Publicera slutversion

Schemaläggarna publicerar schemat.

Ingår i process

Schemalägga termin

Starthändelse

1 maj för hösttermin respektive 1 november för vårtermin.

Resulterar i

Schemat är offentligt publicerat på webben. Lokaler är tillgängliga för lokalbokning. Schemat för undervisning bör inte ändras och schemat för tentamen ska inte ändras.  

Aktörer

Schema

Beskrivning

Schemaläggarna publicerar schemat genom att ställa in det nya datumintervall som ska visas på webben, och meddelar sedan till schemafunktionsmailen vid skolorna att schemat är publicerat.

Detta ska ske senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 november inför vårterminen, enligt Riktlinje om läsårets förläggning och planering. Exakt datum presenteras under Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud.

Styrande dokument

Riktlinje om läsårets förläggning och planering

Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

TimeEdit

Mailutskick till skolornas funktionmailadresser

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-20
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion