Till innehåll på sidan

7 Granska schema och lämna synpunkter

Programansvariga, kursansvariga, lärare samt studentrepresentanter granskar schemat.

Ingår i process

Schemalägga termin

Starthändelse

Schemaremiss tillgänglig.

Resulterar i

Schemaläggarna kan redigera schemat innan det publiceras.

Aktörer

Personal på skola

Beskrivning

Skolorna väljer vem som ska ansvara för schemagranskningen. Det brukar vara programansvariga, kursansvariga, lärare samt studentrepresentanter. Dessa granskar det preliminära schemat i TimeEdit Viewer, och kontrollerar då:

  • Att valbara kurser som studenter brukar vilja kombinera inte krockar
  • Att undervisningen är rimligt fördelad över vecka och period
  • Att tentaschemat fungerar för programmen
  • Att övriga krav är uppfyllda

Ansvariga mailar önskemål om ändringar till schemaläggarna.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

TimeEdit Viewer

Maila schemaläggarna

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-07
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion