Till innehåll på sidan

Schemakalendarium och årsöversikt

Läsårsplaner och kurstillfällen i KOPPS

Mitten av januari. Läsårsplan och kurstillfällen ska ha satts till "villkorligt godkänd" respektive "godkänd"

Höstens kurser samt sommarkurser augusti

Underlag

v 4 (januari) Höstterminens schemaunderlag för programkurser ska vara klara.

v 7 (februari) Höstterminens schemaunderlag för fristående kurser ska vara klara.

v 13 (mars) Schemaunderlag för sommarkurserna som börjar i augusti ska vara klara.

Remiss

v 13 (mars) Schemaremiss startar.

v 16 (april) Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

v 18 (maj) Höstterminens schema publiceras.

Vårens kurser samt sommarkurser juni

Underlag 

v 33 (augusti) Vårens schemaunderlag för programkurser ska vara klara.

v 35 (augusti) Vårens schemaunderlag för fristående kurser ska vara klara.

v 40 (oktober) Schemaunderlag för sommarkurser som börjar i juni ska vara klara.

Remiss

v 40 (oktober) Remiss startar.

v 42 (oktober) Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

v 44 (november) Vårterminens schema publiceras.

Mottagningsunderlag

v 13 (mars) Mottagningsunderlag ska vara klart.

v 18 (maj) Mottagningsschemat klart.