Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Läsårsindelning

På den här sidan följer en kort beskrivning av hur läsåret är indelat, och du hittar läsårsindelningarna från föregående, innevarande samt kommande läsår.

Så är läsåret indelat

Läsåret är indelat i två terminer om vardera tjugo veckor. Höstterminen börjar i augusti och slutar i januari. Vårterminen börjar i januari och slutar i juni. Varje termin är indelad i två perioder om cirka sju veckor, som följs av eget arbete och tentamen. Varje period åtföljs också av tid för omtentor (eller mer tid för eget arbete). Denna period kan infalla lite olika beroende på hur kalenderåret ser ut.