Till innehåll på sidan

Läsåret 2025-2026

För läsåret 2025/2026 har vissa datum fastställts. Fastställda datum avser terminerna, läsperioderna samt de inledande veckorna.

Inledande veckor

Inledande veckor inför läsåret är vecka 33-34, den 11-23 augusti 2025

Höstterminen

Höstterminen inleds måndagen den 25 augusti, 2025 och avslutas den 12 januari 2026.
Höstterminen är indelad i period 1, som startar den 25 augusti 2025 och avslutas den 24
oktober 2025 och period 2, som startar den 27 oktober 2025 och avslutas den 12 januari
2026.

Vårterminen

Vårterminen inleds tisdagen den 13 januari, 2026 och avslutas den 1 juni 2026.
Vårterminen är indelad i period 3, som startar den 13 januari 2026 och avslutas den 13
mars 2026 och period 4, som startar den 16 mars 2026 och avslutas den 1 juni 2026.