Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Granska schemaremiss

Under remissperioden sker en avstämning mellan schemläggarna och kurs-/programansvariga så att schemat uppfyller kursens eller programmets behov.

Varför schemaremiss

När schemaunderlaget  är inskickat och godkänt läggs ett preliminärt schema. Du som är kurs-/programansvarig får under remissperioden granska det preliminära schemat för att säkerställa att schemat uppfyller kursens eller programmets behov.

Detta sker i oktober för kurser som ges på våren, och i april för kurser som ges på hösten. Exakta datum visas i schemas kalender .

Hitta till remissen

Schemaremissen hittar du genom att logga in som medarbetare på sidan www.kth.se/schema

Hitta remiss

Begär ändringar

Vill du göra ändringar i ditt preliminära schema mailar du schema@admin.kth.se

Det är av vikt att ändringar görs just under remissperioden - då finns bäst förutsättningar att tillgodose dina önskemål. Tentor behöver ses över extra noga eftersom dessa inte får byta tid efter publicering.

Är du nöjd med det preliminära schemat behöver du inte göra någonting. Men du bör kontrollera schemat igen efter remissperioden, eftersom det är preliminärt tills det blivit publicerat.