Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Individuellt åtagande inom forskarutbildning

Individuellt åtagande används på KTH för att registrera och rapportera vissa poänggivande moment för doktorander

Individuellt åtagande används för att registrera och rapportera resultat i Ladok på Journal clubs, konferenser, seminarier, och andra poänggivande moment som anses ha genomförts inom utbildningen men utanför KTH. Individuellt åtagande är även ett sätt att registrera och rapportera poänggivande moment som genomförs på KTH för enskilda doktorander, exempelvis seminarier och läskurser.

KTHs forskarkurser som har en fastställd kursplan, och därmed en kurskod, hanteras som en vanlig kurs oavsett utbildningsnivå.

Kurser som doktoranden examinerats på vid andra lärosäten än KTH, alternativt kurser på annan nivå än forskarnivå, under sin pågående forskarutbildning vid KTH ska rapporteras in som tillgodoräknande.

Processmodell

Hantera individuellt åtagande på forskarnivå (pdf 74 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktivitetsbeskrivnigngar

Starthändelse

Doktorand har behov av utbildningsmoment som ej är fastställd kursplan

  1. Kursansvarig/handledare/doktorand initierar ett förslag till individuellt åtagande i samråd med PA
  2. Kursansvarig fyller i beslutsmall för utbildningsmoment på forskarnivå (innehållande uppgifter för registrering i Ladok, innehåll i utbildningen). Ger till FOU handläggare/admin
  3. FOU handläggare/admin ger underlaget till FA för granskning
  4. FA granskar underlaget. Om underlaget kan godkännas, gå vidare till punkt 5. Om underlaget inte godkänns, åter till punkt 1 för komplettering
  5. FA signerar blankett och skickar till kursansvarig, PA, FOU admin, AUA/VoS/Ladok (för registrering av examinator)
  6. Ladoksupport registrerar examinator i Ladok
  7. FOU admin lägger upp individuellt åtagande i Ladok och registrerar doktorand
  8. Diarieföring av beslut (vem som gör detta kan variera på skola)
  9. Doktorand genomför åtagande
  10. Examinator meddelar resultat till doktorand och attesterar i Ladok.

Resultat

Doktoranden har fått utbildningsmomentet rapporterat i ladok

Beslutsmallar

Beslutsmall och bilaga

Processledning

Processägare

Processledare

Nanna Hübinette
Nanna Hübinette samordnare ladoksupport nannah@kth.se 087907087 Profil