Till innehåll på sidan

Användarmanual för kurs-PM

Inför varje kursstart ska det finnas ett kurs-PM publicerat på Om kursen, på sidan "Förbereda och gå kurs". Här finns detaljerade instruktioner för hur examinator, kursansvarig och lärare med hjälp av kursens administrationsverktyg och funktionen "Kurs-PM" kan skapa och publicera kurs-PM på Om kursen.

Användarmanualen är indelade i fyra delar. De första två delarna beskriver hur man skapar och publicerar ett kurs-PM med hjälp av verktygets mall och hur man gör ändringar i ett publicerat kurs-PM. Del tre beskriver hur man publicerat ett kurs-PM som har skapats som en PDF utan att använda verktygets mall. Del fyra beskriver det stöd som finns i verktyget. 

Vill du läsa om vad kurs-PM är och syftet med kurs-PM läser du vidare på sidan Kurs-PM .

Vill du som är som examinator, kursansvarig eller lärare få hjälp från det lokala stödet på din skola med att publicera ditt kurs-PM finner du kontaktuppgifter på support för Om kursen .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-07-03
Skapa och publicera nytt kurs-PM med Om kursens systemstödsmall
Ändra publicerat kurs-PM
Ladda upp och publicera kurs-PM i PDF-format som skapats utanför systemstödet
Detaljerad beskrivning av upplägg och stöd i verktyget för att skapa kurs-PM