Till innehåll på sidan

Kurs-PM

Inför varje genomförande av en kursomgång ska det finnas ett kurs-PM tillgängligt för studenterna på Om kursen. Detta regleras av "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination". Kurs-PM skapas och publiceras med hjälp av Om kursens administrationsverktyg och funktionen "Kurs-PM", av den som är upplagd som examinator, kursansvarig eller lärare på kursen i Kopps. Nedan finns övergripande information om kurs-PM och funktionen för att skapa och publicera kurs-PM.

Därför kurs-PM på Om kursen

Om kursen är KTH:s officiella plats för kursinformation. Att använda Om kursens mall för kurs-PM ger många fördelar för både studenter och lärare. Läs mer på "Därför kurs-PM på Om kursen" .

Nyhet

Nu kan du som är examinator, kursansvarig eller lärare få hjälp från det lokala stödet på din skola med att publicera ditt kurs-PM med administrationsverktyget för Om kursen. Läs nyhetsartikeln Få lokalt stöd att lägga in och publicera kurs-PM

Vad är kurs-PM?

Inför varje genomförande av en kursomgång ska det finnas ett kurs-PM tillgängligt för studenterna på Om kursen. Detta regleras av "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer" (se Riktlinjer för kurs-PM på KTH ). Av riktlinjerna framgår också vilka uppgifter som ett kurs-PM måste innehålla.

Kurs-PM är den övergripande planen som hjälper studenten att förbereda sig och planera för kursens genomförande, både innan kursstart och under kursens gång. Ett kurs-PM guidar studenten och möjliggör att kursen kan genomföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kurs-PM innehåller information om kursens mål, läraktiviteter, förberedelser, detaljer om examination och kontakter. Det ska också inkludera information om studentens rättigheter och skyldigheter på kursen.

Länka från kursrum i Canvas

Under kursen använder studenten både kurs-PM (i Om kursen) och kursrummet (Canvas). Kursrummet i Canvas innehåller det material som studenten behöver för att genomföra kursen. Kurs-PM och Canvas nås båda från Kurser i Personliga menyn. Även om studenten når sitt kurs-PM via persoliga menyn är det viktigt att du länkar till ditt kurs-PM från kursrummet i Canvas, för att underlätta för studenten. Se Funktionen Kursöversikt  Canvas.

Till administrationsverktyget

Sök fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs . På sidan "Inför kursval, klickar du på länken "Administrera Om kursen". Välj sedan någon av fuktionerna i rutan "Kurs-PM".

Stöd och kontakt

Inbyggt stöd i verktyget

Alla verktyg i Om kursen erbjuder inbyggt stöd som gör att du kan sätta igång direkt med att skapa kurs-PM med verktyget. Börja med att i steg 2 i verktyget fälla ut länken: "Instruktioner och hjälp", läs informationen där och följ de fem stegen för att komma i gång snabbt. Du kan sedan få stöd för varje rubrik:

  • vid varje rubrik finns en i-ikon där du får förklarat vad rubriken innebär, hur den hjälper studenter och hur du redigerar den.
  • om rubriken är redigerbar, och du väljer att redigera den, kan du välja ”Visa vägledning”. Under ”Visa vägledning” får du information om hur du skriver innehållet så det hjälper studenten. 

Om du vill läsa mer om mallen och rubrikerna läser du vidare på sidan Mallen med rubriköversikt för kurs-PM .

Om du vill läsa riktlinjerna som reglerar innehållet i ett kurs-PM läser du vidare på sidan Riktlinjer för kurs-PM på KTH .

Kontakt

it-support@kth.se

Mer hjälp?  

Användarmanual för kurs-PM

Behörighet för Om kursen

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-17