Till innehåll på sidan

Funktionen Kursöversikt i Canvas

Kurs-PM är viktigt för studenter före och under kursen och ibland även efter kursen, vilket är varför vi rekommenderar att det är lätt att komma åt för studenterna. Detta är varför vi rekommenderar att länka till kurs-PM från "Kursöversikt" (Syllabus) i Canvas.

Länka till kursens kurs-PM

Informationen om kursens genomförande ska finnas i kursens kurs-PM och Canvas "Kursöversikt" (Syllabus) är en bra plats att lägga länken till kursens kurs-PM. Detta eftersom kursöversikten finns i kursmenyn och ett kurs-PM är viktigt nog att inte ligga undangömt. Studenterna ska kunna hitta det snabbt och enkelt utan att behöva leta igenom kursrummet.

Enligt KTH:s riktlinjer bör kurs-PM upprättas genom existerande systemstöd. Det innebär det standardiserade verktyget för kursinformation i kurs- och programkatalogen. Läs mer om Kurs-PM och KTH:s standardverktyg .

Göm listan "kurssammanfattning" för att minska förvirring

Som standard visas en lista av alla kommande "Uppgifter" (Assignments) under kursöversikten i kronologisk ordning. Den listan kallas "kurssammanfattning" (Course Summary). Vi rekommenderar att du som lärare gömmer kurssammanfattningen av flera anledningar:

  • Studenterna har redan en bättre variant av den här funktionen i deras "Att göra"-lista.
  • Listan har varken strukturen från "Moduler" eller informationen om uppgifterna som finns under "Uppgifter".
  • Du som lärare ser alla uppgifter även om de inte är publicerade, men det står ingenstans i listan om de är opublicerade eller publicerade.

Alla dessa punkter kan orsaka onödig förvirring bland både studenter och lärare. För att gömma kurssammanfattningen:

  1. På sidan Kursöversikt, klicka på knappen "Redigera" (Edit).
  2. Bocka ur valet "Visa kurssammanfattning" (Show Course Summary) som du hittar under textrutan.
    Kursöversikten i redigeringsläge. Valet "Visa kurssammanfattning" är urbockat och markerat.
  3. Spara genom att klicka på "Uppdatera kursöversikt" (Update syllabus).
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-13