Till innehåll på sidan

Funktionen Kursöversikt i Canvas

Kurs-PM är viktiga för studenter före kursen, under kursen och även efter kursen, vilket är varför vi rekommenderar att det är lätt att komma åt för studenterna. Detta är varför vi rekommenderar "Kursöversikt" (Syllabus) i Canvas.

Sammanfatta kurs-PM och länka vidare

Informationen om kursens genomförande ska finnas i kursens kurs-PM, men Canvas "Kursöversikt" (Syllabus) är en bra plats att skriva en kortare sammanfattning av kursen och sedan länka vidare till kurs-PM för detaljplanen. Detta eftersom kursöversikten finns i kursmenyn och ett kurs-PM är viktigt nog att inte ligga undangömt. Studenterna ska kunna hitta det snabbt och enkelt utan att behöva leta igenom Canvas-rummet.

Vi på E-lärande rekommenderar att du skapar ditt kurs-PM med hjälp av det standardiserade verktyget för det. Du kan läsa mer om KTH:s standardverktyg för kurs-PM på sidan "Om kursen" .

Göm listan "kurssammanfattning" för minskad förvirring

Som standard visas en lista av alla kommande "Uppgifter" (Assignments) under kursöversikten i kronologisk ordning. Den listan kallas "kurssammanfattning" (Course Summary). Vi rekommenderar att du som lärare gömmer kurssammanfattningen av flera anledningar:

  • Studenterna har redan en bättre variant av den här funktionen i deras "Att göra"-lista
  • Listan har varken strukturen från Moduler eller informationen om uppgifterna som finns på indexsidan Uppgifter
  • Du som lärare ser alla uppgifter även om de inte är publicerade, men det står ingenstans i listan om de är opublicerade eller publicerade.

Alla dessa punkter kan orsaka onödig förvirring bland både studenter och lärare. För att gömma kurssammanfattningen:

  1. På sidan Kursöversikt, klicka på knappen "Redigera" (Edit)
  2. Bocka ur valet "Visa kurssammanfattning" (Show Course Summary) som du hittar under textrutan
    Skärmbild kursöversikten i redigeringsläge. Valet "Visa kurssammanfattning" är urbockat och markerat
  3. Spara valet genom att klicka på "Uppdatera kursöversikt" (Update syllabus)
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-28