Till innehåll på sidan

Startsidan i Canvas

Startsidan (Home) visas först i en kurs och är därför viktig för studenternas första intryck. Du som lärare hittar även en sidolist med bra funktioner vid kursuppstart. Rekommendationen är att du efter ett par veckor ändrar startsidan från en välkomstsida till modulerna då studenterna vid den tiden inte längre har ett behov av en introduktion.

Välkomna studenterna i början av kursen

Alla som kommer in i ett kursrum i Canvas hamnar på "Startsidan" (Home) för kursen. Det är därför viktigt att tänka igenom hur kursen uppfattas med det du lagt som startsida som introduktion.

KTH:s kursmall har startsidan satt till ett förslag på en välkomstsida med korta instruktioner till dig som lärare. Vi rekommenderar att du redigerar välkomstsidan till att innehålla:

  • ett välkomstmeddelande till studenterna
  • introduktion av lärarna och deras preferens av kontaktvägar
  • information om kursens utformning. Exempelvis var studenterna hittar Zoom-länk och schema, om moduler kommer användas och så vidare.

Följande guide förklarar hur du redigerar en sida i Canvas: Hur redigerar jag en sida i en kurs? (engelska, community.canvaslms.com) .

"Att göra"-listan och andra funktioner i sidolisten

På startsidan syns "Att göra"-listan (To-do list) för både studenter och lärare. Den ligger i sidolisten på startsidan och genereras automatiskt av Canvas, men du som lärare kan även lägga till t.ex. sidor till "att göra"-listan. Sidolisten innehåller även många användbara kursverktyg, exempelvis statistikverktyg för kursen och funktionerna för att importera material från andra kurser.

Läs mer om kursverktygen på startsidan i Canvas (engelska, community.canvaslms.com) .

Läs mer om hur studenter kan använda Att göra-listan (engelska, community.canvaslms.com) .

Håll startsidan relevant: ändra till moduler två veckor in i kursen

Didolisten på startsidan. Knappen "välj startsida" är markerad.

Startsidan kan ändras när som helst genom att klicka på knappen "Välj startsida" (Choose home page) i sidolisten. En dialogruta kommer dyka upp med de alternativ du kan ha som startsida.

Startsidan kan väljas till att visa:

  • Aktivitetsflöde för kurs, som visar allt som förändrats i kursen i kronologisk ordning
  • "Sidornas framsida" (Pages Front Page), vilket är en "Sida" (Page) märkt som "framsida" (Front page).
  • Kursmoduler (Course Modules)
  • Uppgiftslista (Assignments list)
  • Kursöversikt (Syllabus).
Dialogruta med 5 val för startsidan. "Sidornas framsida", välkomstsidan, är aktiverad.

Rekommendationen från E-lärande är att startsidan har en välkomstsida de första två veckorna av kursen och sedan ändra startsidan till kursens moduler. Studenterna får då en mer funktionell startsida och kommer snabbare till det innehåll de vill åt.

Om du har information på välkomstsidan som inte finns någon annanstans i kursen kan du lägga in välkomstsidan i en modul. Då kan studenterna läsa den om de behöver, men de kommer direkt till kursens faktiska innehåll om de inte behöver det.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-25