Till innehåll på sidan

Startsidan i Canvas

Det första som visas i en kurs är Startsidan (Home) och är därför viktigt för studenternas första intryck. Här finns även en sidolist med bra funktioner vid kursuppstart. Rekommendationen är att du efter ett par veckor ändrar startsidan från en välkomstsida till modulerna då studenterna vid den tiden inte längre har ett behov av en introduktion.

Välkomna studenterna i början av kursen

Alla som kommer in i ett kursrum i Canvas hamnar på "Startsidan" (Home) för kursen. Det är därför viktigt att tänka igenom hur kursen uppfattas med det du lagt som startsida som introduktion.

KTHs kursmall har startsidan satt till ett förslag på en välkomstsida med korta instruktioner till dig som lärare. Vi rekommenderar att du redigerar välkomstsidan till att innehålla:

 • Ett välkomstmeddelande till studenterna
 • Introduktion av lärarna och deras preferens av kontaktvägar
 • Information om kursens utformning, exempelvis var studenterna hittar Zoom-länk och schema, om moduler kommer användas osv

Mer information om sidor finns på Sidor i Canvas .

Startsidan byts ut under "Sidor"

Ibland behöver du byta ut din startsida mot en annan sida. Exempelvis om du importerar en sida eller mall från Canvas Commons, eller om du har arbetat på en ny version av startsidan under kursens gång som du vill implementera.

För att byta startsida:

 1. Gå till "Sidor" i kursmenyn.
 2. Startsidan visas. Tryck på knappen "Visa alla sidor" för att se listan av alla sidor i kursen.
 3. Hitta sidan du vill göra till startsida och tryck på inställningar-knappen (den har tre punkter på sig).
  Skärmbild lista av två sidor, ena med taggen "Front Page". Inställningar markeras för andra sidan.
 4. I menyn som öppnas, välj "Använd som Front Page".

Sidan du valde är nu startsidan på kursen.

OBS: Är "Använd som Front Page" gråmarkerad betyder det att sidan är avpublicerad. Publicera sidan och försök igen.

"Att göra"-listan och andra funktioner i sidolisten

På startsidan syns "Att göra"-listan (To-do list) för både studenter och lärare. Den ligger i sidolisten på startsidan och genereras automatiskt av Canvas, men du som lärare kan även lägga till t.ex. sidor till "att göra"-listan.

"Att göra"-listan för studenter visar upp till sju objekt med inlämningsdatum eller evenemangsdatum under de kommande veckorna. Varje punkt i "att göra"-listan visar objektets namn, kursens namn, antalet poäng och inlämningsdatumet/evenemangsdatum. När datumet har passerat ligger objektet kvar i listan i upp till fyra veckor. Objekt som kan markeras som färdiga, exempelvis via inlämning av uppgifter och quiz, försvinner ur listan när studenten utfört dem.

För dig som lärare visar "att göra"-listan t.ex. uppgifter och quiz du behöver bedöma. Länken i listan tar dig i så fall direkt till SpeedGrader.

Sidolisten innehåller även många andra bra kursrelaterade funktioner, exempelvis statistikverktyg för kursen och funktionerna för att importera material från andra kurser eller Canvas Commons (community.canvaslms.com) .

Håll startsidan relevant: ändra till moduler två veckor in i kursen

Skärmdump sidolisten på startsidan. Knappen "välj startsida" är markerad.

Startsidan kan ändras när som helst genom att klicka på knappen "Välj startsida" (Choose home page) i sidolisten. En dialogruta kommer dyka upp med de alternativ du kan ha som startsida.

Startsidan kan väljas till att visa:

 • Aktivitetsflöde för kurs, som visar allt som förändrats i kursen i kronologisk ordning
 • "Sidornas framsida" (Pages Front Page), vilket är en "Sida" (Page) märkt som "framsida" (Front page).
 • Kursmoduler (Course Modules)
 • Uppgiftslista (Assignments list)
 • Kursöversikt (Syllabus).
Skärmdump dialogruta med 5 val för startsidan. "Sidornas framsida", välkomstsidan, är aktiverad.

Rekommendationen från E-lärande är att startsidan har en välkomstsida de första två veckorna av kursen och sedan ändra startsidan till kursens moduler. Studenterna får då en mer funktionell startsida och kommer snabbare till det innehåll de vill åt.

Om du har information på välkomstsidan som inte finns någon annanstans i kursen kan du lägga in välkomstsidan i en modul så studenterna kan läsa den om de behöver, men de kommer direkt till kursens faktiska innehåll om de inte behöver det.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-16