Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Använda Canvas med KTH Digicertus Exam

Här hittar du rekommendationer och vägledning kring användningen av Canvas vid examination med nedlåsning i datorsal.

Rekommendationer för Canvas 

Det är viktigt att Canvasrummet har rätt inställningar för att examinationen ska kunna genomföras smidigt och rättssäkert. Här kan du läsa mer om de rekommendationer som finns för att använda Canvas under nedlåst examination i datorsal.

Rekommendationer för Canvas med KTH Digicertus Exam

Förhindra tillgång till otillåtet material i Canvas 

Under KTH Digicertus Exam är datorerna låsta, men eftersom andra delar av Canvas är tillgängliga behöver du som utformar examinationen begränsa tillgången till specifika saker. Du kan även begränsa så att studenter som inte är i salen inte kan komma åt examinationsuppgiften. Läs mer om hur du kan förhindra tillgång till material i Canvas och hur du kan agera om du misstänker fusk.

Förhindra tillgång till otillåtet material i Canvas med KTH Digicertus Exam

Ge tillgång till material i Canvas

När studenter ska ges åtkomst till kursmaterial under examinationen är det viktigt att planera i Canvas för detta. Läs vidare för att lära dig hur du kan förbereda examinationsrummet och underlätta öppnandet av nya fönster med relevant material.

Ge tillgång till material i Canvas med KTH Digicertus Exam