Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ge tillgång till material i Canvas med KTH Digicertus Exam

När studenter ska ges åtkomst till kursmaterial under examinationen är det viktigt att planera i Canvas för detta. Läs vidare för att lära dig hur du kan förbereda examinationsrummet och underlätta öppnandet av nya fönster med relevant material.

Tillgång till material under examinationen

Om du vill att studenterna ska använda sig av kursmaterial såsom föreläsningsanteckningar, kurslitteratur eller liknande, behöver du förbereda examinationsrummet för det. Du behöver göra det möjligt för studenterna att öppna materialet i ett nytt fönster och se till att materialet är tillgängligt.

Gör det möjligt att öppna ett nytt fönster

Genom att skapa en länk kan du möjliggöra för studenter att öppna nya fönster i Safe Exam Browser och därmed få tillgång till material utanför examinationsrummet. Tjänsterna som du kan länka till är begränsade av en "vitlista", en lista över godkända adresser. Följande tjänster är möjliga att länka till: 

  • Andra Canvassidor, till exempel en startsida eller en sida med material
  • Möbius (LTI)
  • Torus (LTI)
  • Snowflake (LTI)
  • Matlab Grader (Extern tjänst)
  • Octave Online (Extern tjänst)

För att kunna öppna ett nytt fönster i Safe Exam Browser är det enklast att göra en så kallad modullänk. I en modul, lägg till en extern URL som länkar till en tillåten sida enligt vitlistan. Läs mer om hur du skapar en modullänk på sidan Hur lägger jag till en extern URL som en modullänk? (engelska, community.canvaslms.com).