Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förhindra tillgång till otillåtet material i Canvas med KTH Digicertus Exam

Under KTH Digicertus Exam är datorerna låsta, men eftersom andra delar av Canvas är tillgängliga behöver du som utformar examinationen begränsa tillgången till specifika saker. Du kan även begränsa så att studenter som inte är i salen inte kan komma åt examinationsuppgiften.

Kontrollera tillgång till andra delar av Canvas 

Lösningen för nedlåsning vid examination i datorsal gör att studenter enbart kan nå delar av Canvas under examinationen. Tänk på hur övrig information i Canvas ska begränsas. Läs mer om  Nedlåsning av datorer för examination

Begränsa åtkomst till övriga delar av Canvas

Eftersom studenter även kommer åt andra kursrum kan nedlåsningen behöva kompletteras för att de inte ska komma åt kursmaterial, exempelvis ordinarie kursrum (om examinationsrum används) och tidigare kursomgångar. Detta görs enklast genom att i respektive Canvasrum ställa in navigeringsmenyn i rummets inställningar så att alternativen är dolda.

Läs mer om hur navigeringsmenyn fungerar på sidan Kursinställningar (rubriken "Navigering") . Tänk på att göra detta så sent som möjligt innan examinationen, och förvarna gärna studenterna om att de inte kommer ha tillgång till kursmaterialet.

Begränsa tillgång till quiz utanför salen

Vid examination i datorsal kan man vilja säkerställa att endast de studenter som är i salen har tillgång till uppgiften, för att undvika att någon deltar utan nedlåsning. Detta går att göra på två sätt i quiz.

  1. Kräv ett lösenord för att öppna quizet och dela endast lösenordet i salen.
  2. Begränsa vilka IP-adresser som quizet kan öppnas från. 

Vid misstanke om fusk 

I det fall du misstänker att en student har ägnat sig åt fusk, till exempel genom att olovligt erhålla information från andra delar av Canvas, finns det verktyg tillgängliga för att granska användaraktivitet. Detta kan göras genom att undersöka loggar som registrerar vilka sidor studenten har besökt. Det finns inte möjlighet att se över loggar i stor skala och bevaka alla studenters aktivitet, utan detta görs bara i sällsynta fall då stark misstanke om fusk finns.

Om du misstänker fusk, kontakta IT-support för att få vidare hjälp.