Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Import Exams – skannade tentor till Canvas

Vill du använda en campusförlagd salstentamen men slippa hantera de stora pappershögarna efteråt genom att göra bedömningsarbetet i Canvas SpeedGrader? I examinationsrummet för tentamen kan du med hjälp av funktionen KTH Import Exams enkelt välja att importera studenternas skrivningar som inlämningar i en Canvas Uppgift.

Skannade tentor till Canvas

För att använda KTH Import Exams går du till examinationsrummet som är kopplat till tentan och startar funktionen. Funktionen förbereder först examinationsrummet med en förstasida och en uppgift som tentorna kommer laddas upp i. Därefter kan tentorna importeras. Du kan lämna funktionen närsomhelst och komma tillbaka till den senare.

Skannade tentor till Canvas

Bedöm uppgifterna vid skannad tentamen

När tentorna skannats in till Canvas behöver de som ska göra bedömningsarbetet besluta om en procedur för hantering av bedömning och om hur bedömningen ska presenteras för studenterna. Det går att i mycket efterlikna den process som används för papperstentor men det går också att med hjälp av digitaliseringen utveckla tydligheten och automatisera summeringen.

Bedöm uppgifterna vid skannad tentamen

FAQ KTH Import Exams

Här finns vanliga frågor och svar om hur funktionen KTH Import Exams hanteras. Exempelvis finns svar på vem som kan använda funktionen och hur vanliga fel hanteras. 

FAQ KTH Import Exams

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination