Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAQ Planering inför examination med KTH Digicertus Exam

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen på dator med KTH Digicertus Exam.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Det går inte att förlänga skrivtiden i Canvas under pågående tentamen

Under pågående tentamen går det inte att förlänga skrivtiden i Canvas. Det är därför viktigt att det finns en buffert när man planerar sin tentamen. Ställ in skrivtiden i Canvas så det finns marginal för eventuella förseningar. Se också till att boka sal och nedlåsning så det finns tidsmarginal både innan och efter tentamen. 

Vilken information finns till studenterna?

(Senast granskad 20 januari 2023)

På studentwebben finns en informationssida om hur examination i datorsal går till: Examination i datorsal, studentguide . Studenter kan behöva vägledas till att läsa sidan och sidans information behöver kompletteras med för tentamen specifik information. Du finner en sammanställning över vad som kan vara relevant att informera om på sidan: Information att delge studenter .

Finns det stöd för hur Canvas Quiz/Uppgift ska ställas in?

(Senast granskad 20 januari 2023)

På intranätets sidor om Canvas finns information och guider för att skapa och arbeta med Canvas. Önskar du personlig handledning kontakta e-learning@kth.se .
Läs mer om: ​

Det går inte att ändra inställningar i Canvas under pågående tentamen

Under pågående tentamen går det inte att ändra inställningarna för examinationen i Canvas. Om inställningarna förändras efter examinationens start kommer denna förändring inte bli verksam för de studenter som redan påbörjat examinationen. För att förändringarna ska bli verksamma måste studenten logga ut och logga in på nytt, och därmed kommer deras tidigare svar att gå förlorade.

Vi rekommenderar därför att inte göra förändringar under pågående examination och uppmuntrar istället att testa inställningarna i Canvas i god tid före examinationen.

Hur säkerställer vi att studenter som inte är i datorsalen loggar in på Canvas och skriver tentan på annan plats?​

(Senast granskad 20 januari 2023)

Tentamensvakten kommer ha en närvarolista samt göra id-kontroll på de som är i salen. Vid bedömning i Canvas får man dubbelkolla listan​. Det går att i efterhand vid misstanke om fusk kontrollera loggar på exempelvis IP-adresser.​ I quiz går det att begränsa vilka IP-adresser det går att lämna in från samt det går att aktivera en åtkomstkod som tentamensvakten förmedlar till studenterna i salen. Läs mer om ​ Inställningar av Quiz för examination .

Hur säkerställer vi att studenter som inte är i datorsalen loggar in på Canvas och skickar in svar istället för en student i datorsalen?​

(Senast granskad 20 januari 2023)

Studenterna har enbart tillgång till Canvas och kan som vid en vanlig tenta inte kommunicera med studenter utanför salen.​ Det går att i loggar se vilken IP-adress svaren har lämnats in från. I quiz går det även att begränsa vilka IP-adresser det går att lämna in från.​ Det går även att i Canvas quiz ställa in att ett lösenord behövs för att öppna quizen. Tentamensvakten skriver lösenordet på tavlan.​ Läs mer om ​ Inställningar av Quiz för examination .

Om studenter lämnar in i förtid, hur vet vi att dom inte lämnar in nya svar senare?​

(Senast granskad 20 januari 2023)

Uppgiften kan låsas för att enbart ta emot en inlämning. Det syns även tydligt i Canvas om en student gjort flera inlämningar. Uppgiften ska ställas in så att den är stängd för inlämningar då tentamenstiden är slut.​

Vad gör vi om tekniken strular?​

(Senast granskad 20 januari 2023)

Kontakta IT-support om datorerna inte har gått över till SEB-läge 15 minuter innan beställd tid. 

Boka alltid fler datorer än det är skrivande studenter, de vanliga är att det möjligen är en dator som strular inte alla.​ Om Canvas, programmet för tentamen, strular kontakta IT-support.​ Om alla datorer strular, kontakta IT-support, går det att lösa inom 20 minuter kan skrivtiden förskjutas med tiden det tog att lösa problemet.​ Om alla datorer strular och det inte går att lösa schemalägg ett nytt tentamenstillfälle.​

​Rekommenderad rutin vid tekniska problem

Vid tekniska problem för flera studenter kontaktas examinatorn/ jourhavande lärare för att fatta beslut om hur problemet ska hanteras. Om en student har problem, ta det lugnt! Be studenten testa att logga in igen, sedan testa att byta dator och om problemet ej är löst inom 5 minuter kontakta examinatorn/ jourhavande lärare som tar hjälp av IT-support och beslutar om eventuell förskjuten skrivtid för den studenten.​

Kommer datorerna vara låsta så att studenterna inte har tillgång till internet eller andra dokument och programvaror på datorn?​

(Senast granskad 20 januari 2023)

Det är möjligt att låsa datorerna så att studenterna enbart får tillgång till Canvas. Nedlåsningen startar automatiskt på datorerna och lokalt lärarnära stöd eller tentamensvakterna kontrollerar före tentamen att den är igång.​ I ordinarie kursrum rekommenderas vänstra navigeringsmenyn vara inställd så att den begränsar studenternas åtkomst till kursmaterial (då kursrummet ej kan avpubliceras).​

Hur säkerställer vi att studenterna inte kan se varandras skärmar?​

(Senast granskad 20 januari 2023)

Skapar tentor med slumpade frågor eller ser till att datorer på lagom avstånd används.​

Kommer tentavakterna vara utbildade för att hantera digitala tentor?​

(Senast granskad 20 januari 2023)

Nej, i dagsläget ingår endast kännedom om examination i datorsal i tentavakters utbildning. Tentavakter förväntas inte kunna hantera tekniska problem vid examination i datorsal. 

Hur fungerar det med skanning under tentamen?​

(Senast granskad 20 januari 2023)

Om man önskar genomföra en tenta både med digitala svar och handskrivna går det att skanna tentorna till Canvas som vid en vanlig papperstenta och använda KTH Import Exams.​ Läs mer om Skannade tentor till Canvas .