Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så går det till

Hur fungerar nedlåst examination med KTH Digicertus Exam i datorsal? Här presenteras processen före, under och efter tentamen övergripande.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Kom igång med KTH Digicertus Exam

I dagsläget går det att genomföra examination i datorsal i nedlåst läge med Canvas och Möbius. Läs mer om Nedlåsning av datorer vid KTH Digicertus Exam .

Funderar du på om examination i datorsal passar för din kurs? Kontakta oss gärna på e-learning@kth.se  för att höra mer och diskutera hur det kan fungera i din kurs. 

Vill du genomföra examination i datorsal, kontakta din tentamensadministration och be dem beställa nedlåsning genom beställningsformuläret.

Möjligheter med examination i datorsal

På KTH har lösningen KTH Digicertus Exam tagits fram för att genomföra examination i datorsal med nedlåsning. Nedlåsningen av datorn gör att studenterna enbart får tillgång till delar av Canvas under examinationen. Läs mer om hur Nedlåsning av datorer vid examination  fungerar.

Att använda nedlåsning av datorer vid examination är valfritt och enbart möjligt att genomföra på KTH:s datorer. Nedlåsning är inte möjligt vid examination där studenterna tar med sina egna datorer. Majoriteten av de som väljer att examinera i datorsal använder därför KTH Digicertus Exam.

Examination i datorsal kan kombineras med att studenterna lämnar in delar av sina svar på papper. För att kunna göra bedömningen helt i Canvas är det rekommenderat att använda funktionen KTH Import Exams .

Guider för olika roller vid examination i datorsal

I den övergripande beskrivningen av hur examination i datorsal går till nämns vilka roller som ansvarar för olika uppgifter. På följande sidor kan du läsa mer om detaljerna kring uppgifterna för respektive roll:

Genomförandeprocess

Nedan kan du läsa om genomförandeprocessen före, under och efter tentamen. 

Före tentamen

 • Boka datorsalar.
  Datorsalar bokas vanligen av den lokala administrationen på skolan när de blivit informerade om att examination ska ske i datorsal. Salar bör bokas minst 30 minuter före och efter skrivtiden.
 • Förbered Canvasrum.
  Examinator förbereder Canvasrummet för examinationen. Det lokala lärarnära stödet kan stötta i att skapa exempelvis moduler, uppgifter och quiz. Glöm inte att publicera ditt Canvasrum och din tentamen.
 • Informera studenter.
  Examinator ska informera studenter om hur examinationen ska genomföras. Det finns övergripande information för studenter om examination i datorsal (Studentwebben) .
 • Kontakta tentamensvakter.
  Tentamensvakter bokas av den lokala administrationen på samma sätt som vid en skriftlig salstentamen. Tentamensvakter ska informeras om att examinationen sker i datorsal och vilka ytterligare rutiner som gäller.
 • Kontakta Funka.
  Den lokala administrationen har kontakt med Funka om studenter i behov av kompensatoriskt stöd.
 • Beställ nedlåsning.
  Om nedlåsning ska användas fyller den lokala administrationen i ett formulär  med information om kursens kurskod, vilka salar som kommer användas och examinationens datum och tider för att schemalägga nedlåsning av datorerna. Sista datum för beställning av nedlåsning är 5 arbetsdagar innan tentaperiodens start. Du hittar datum för aktuella perioder på sidan Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider . För examinationer utanför aktuella perioder ska beställning göras senast 5 arbetsdagar innan examinationstillfället. 

Före skrivtidens början

 • Kontrollera uppstart av nedlåsning.
  Då nedlåsning används ska det före skrivtidens början kontrolleras att alla datorer har startats ordentligt med nedlåsning. Detta görs av lokalt lärarnära stöd.
 • Studenter loggar in.
  Innan skrivtiden börjar får studenterna tid att logga in på datorn och i Canvas. Vid nedlåsning startas datorerna automatiskt upp med nedlåsning (ingen inloggning på datorn krävs), annars använder studenterna sina personliga KTH-konton. Inloggning i Canvas görs alltid med det personliga KTH-kontot.
 • Hitta examinationsrummet i Canvas.
  Väl inloggad i Canvas ska studenterna navigera till rätt Canvasrum och där hitta uppgiften för examinationen. Om studenten inte hittar rummet eller uppgiften kan det bero på att läraren glömt att publicera denna eller att studenten inte har stjärnmarkerat rummet. Läs mer om detta i FAQ Pågående examination. 

Under skrivtiden

 • Kontrollera Canvasinloggning och identitet.
  Under skrivtiden ska studenternas legitimation jämföras med både personen i salen och kontot som är inloggat på Canvas. Detta görs av lokalt lärarnära stöd.
 • Studenter genomför tentamen.
  Studenter genomför tentamen och lämnar sedan in sina uppgifter i Canvas, loggar ut från och stänger av datorn.

Efter tentamen

 • Bedöm i Canvas.
  Examinatorn kan börja bedömningsarbetet direkt efter tentamen. På KTH:s Canvassidor finns guider och rekommendationer kring bedömning.
  Bedömning i Canvas
   
 • KTH Import Exams.
  Om examinationen innefattar handskrivna delar kan KTH Import Exams användas för att importera de handskrivna sidorna till en uppgift i Canvas.
  Skannade tentor till Canvas
   
 • KTH Transfer to Ladok.
  Då bedömningen är klar rekommenderas att funktionen KTH Transfer to Ladok används för att säkert överföra alla omdömen korrekt till betyg i Ladok.
  För över omdömen från Canvas
   

Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal

Presentatörer och paneldeltagare: Elin Lindblad, Nathaniel Taylor, Jannicke Baalsrud Hauge, Annika Lilja, Elisabet Lövkvist 2022-02-23

Det här webbinariet hölls på svenska. 

Under webbinariet hölls först en presentation av lösningen för examination i datorsal med nedlåsning. Därefter berättade en panel av deltatgare om erfarenheter av att genomföra examination i datorsal. 

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial: Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal