Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examinator vid KTH Digicertus Exam

Denna sida riktar sig till den som är examinator vid examination som sker i datorsal med lösningen KTH Digicertus Exam.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Kommunicera med administrativt och lärarnära stöd 

Det administrativa stödet sköter bokning av datorsalar, tentamensvakter, beställning av nedlåsning med mera. De behöver information om examinationsupplägget för att göra korrekta bokningar och ge bästa möjliga stöd. Exempel på information att delge kring upplägget: 

  • Om det är flera delar och om någon del ska skrivas på papper. 

  • Tillåtna hjälpmedel. 

  • Program som kommer användas under tentamen. 

  • Lösenord till quiz som ska förmedlas till tentamensvakter. 

Det lärarnära stödet ser olika ut på skolorna. Om du vill läsa mer om hur det ser ut på din skola samt hitta kontaktuppgifter kan du göra det på sidan Lokalt stöd för e-lärande på KTH:s skolor .

Förbered Canvasrum 

Det är viktigt att du har rätt inställningar i ditt Canvasrum för att examinationen ska kunna genomföras smidigt och rättssäkert. 

Rekommendationer för Canvas med KTH Digicertus Exam

Ska jag ha Quz eller Uppgifter? Vilka tidsparametrar ska jag välja? Läs mer om rekommenderade inställningar för Canvas då du ska genomföra en examination med nedlåsning i datorsal. 

Rekommendationer för Canvas med KTH Digicertus Exam

Förhindra tillgång till otillåtet material i Canvas med KTH Digicertus Exam

Under KTH Digicertus Exam är datorerna låsta, men eftersom andra delar av Canvas är tillgängliga behöver du som utformar examinationen begränsa tillgången till specifika saker. Du kan även begränsa så att studenter som inte är i salen inte kan komma åt examinationsuppgiften. Läs mer om hur du kan förhindra tillgång till material i Canvas och hur du kan agera om du misstänker fusk.

Förhindra tillgång till otillåtet material i Canvas med KTH Digicertus Exam

Ge tillgång till material i Canvas med KTH Digicertus Exam

När studenter ska ges åtkomst till kursmaterial under examinationen är det viktigt att planera i Canvas för detta. Läs vidare för att lära dig hur du kan förbereda examinationsrummet och underlätta öppnandet av nya fönster med relevant material.

Ge tillgång till material i Canvas med KTH Digicertus Exam

Informera studenter 

Informera studenter om hur examinationen kommer gå till. På Studentwebben finns en guide för studenter kring hur examination i datorsal och nedlåsningen fungerar  som med fördel kan länkas till. Tänk på att utöver den allmänna studentguiden även informera om de specifika detaljerna kring examinationen. På sidan Information att delge studenter  finns en sammanställning för vilken information studenter behöver före tentamen.