Till innehåll på sidan

Lokalt stöd för e-lärande på KTH:s skolor

Som ett komplement till stödet från E-lärande centralt så finns det lokalt stöd på skolorna som har möjlighet att ge mer praktiskt stöd till lärare gällande digital undervisning. Stödet ser olika ut på skolorna och här kan du läsa mer om hur det ser ut på din skola samt kontaktuppgifter.

Lokalt stöd kan ge praktisk hjälp

På KTH:s skolor har det utvecklats stöd för digital undervisning som ett mer praktiskt komplement till det centrala stödet från E-lärande. 

Följande är exempel på vad du kan få hjälp med från lokalt stöd:

  • genomföra arbeten i Canvas, så som skapa uppgifter, quiz eller lägga in information på ett bra sätt.
  • hybridundervisning, hantera Zoom-rummet, moderera chatten, breakoutrooms och den digital utrustningen.
  • tentamen i datorsal, vara ett stöd under framförallt starten av examinationen så att all teknik fungerar. 

Stödet på din skola

Det lokala stödet har hunnit olika långt i sin utveckling på skolorna och därför ser stödet lite olika ut. Nedan kan du läsa om hur du kontaktar stödet på din skola.

ITM

ITM har amanuenser som hjälper lärare med att skapa och genomföra den digitala undervisningen. De jobbar även med ett projekt för att implementera digital examination med hjälp av tablets. Kontakta ITM:s lokala stöd på itm-elearning@kth.se .

EECS

EECS har amanuenser som hjälper lärare med att skapa och genomföra den digitala undervisningen. De stöttar även administrativa processer så som rapportering till DiVA. Du kommer i kontakt med EECS lokala stöd via education-support@eecs.kth.se .

CBH

CBH:s lokala stöd för digital undervisning är under uppbyggnad. Kontakta teachersupport@cbh.kth.se  om du vill ha hjälp. 

SCI

Vid SCI-skolan har stöd för digital undervisning inte efterfrågats i någon större utsträckning. Kontakta grundutbildningsansvarig ( gruansv@sci.kth.se ) eller utbildningsadministrationen ( utbadm@sci.kth.se ) vid SCI om du är intresserad att ta del av det stöd som kan erbjudas.

ABE

Lärare på ABE-skolan hänvisas till respektive institutionsstöd. Se sidan Institutionsstöd  på ABE:s intranät.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-05