Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Synpunkter och förbättringsförslag för Canvas och e-lärande på KTH

Förvaltningsobjekt E-lärande strävar efter att kontinuerligt vidareutveckla den digitala lärmiljön på KTH och de system vi förvaltar. Denna sida går igenom hur du bäst kontaktar oss för synpunkter och förbättringsförslag.

Förbättringsförslag om den digitala lärmiljön

Har du idéer eller förslag på hur den digitala lärmiljön på KTH kan utvecklas så fyll i formuläret nedan. Du får alltid en återkoppling från oss efter att du lämnat ett förslag och vi följer upp alla förslag och behov, men på olika sätt beroende på frågan.

Formulär för synpunkter och förbättringsförslag för e-lärande på KTH .

Bra att känna till är att många av våra system byggs av externa leverantörer. KTH:s ändringsförslag vägs in i helhetsbilden för ett stort antal kunder från hela världen. Det kan också vara värt att känna till att E-lärande har en lista med önskemål där nya förslag behöver vägas mot nuvarande prioritering.

Önskemål om nya funktioner i Canvas

Nya funktioner i Canvas kan sorteras in i två olika kategorier som hanteras olika:

  • Installera tilläggstjänster i Canvas (LTI).
  • Ny funktion i Canvas egna system.

Installera tilläggstjänster i Canvas (LTI)

I Canvas finns det möjlighet att koppla in tilläggstjänster, så kallade LTI-appar (Learning Tool Integration) för olika användningsområden. Genom LTI-apparna går det att lägga till nya funktioner i Canvas.

Läs mer om Tilläggstjänster i Canvas .

Ny funktion i Canvas egna system

Om du vill ha en ny funktion inlagd i Canvas egna system kan du kontakta oss på e-learning@kth.se . Vi undersöker vad som är möjligt att göra eller tar det vidare mot leverantör Instructure. Vi återkopplar alltid till dig på något vis.

Du som lärare kan även påverka funktionerna i Canvas genom Canvas forum. I forumet kan du lämna förslag, se andras förslag och ”rösta” på dem. Kom ihåg att det är ett långsamt sätt att påverka och forumet sköts helt av Canvas i USA.

Du hittar instruktioner för att skapa nya förslag i Canvas Community (engelska, community.canvaslms.com) .