Till innehåll på sidan

Kontakt och support för e-lärande

Här hittar du information om bland annat användarguider, nyheter och det stöd och den support som du som lärare erbjuds. Du kan också läsa om hur du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag.

Pedagogiskt stöd för lärare

Har du pedagogiska frågor som rör e-lärande? Det kan handla om exempelvis quiz, diskussionsforum, video i undervisningen, LEQ och kursdesign i Canvas. Välkommen att maila oss på e-learning@kth.se .

Personlig handledning inom e-lärande

Du kan också boka personlig handledning för frågor om Canvas, kursdesign och e-lärande . Tillsammans med någon från E-lärande bestämmer ni hur handledningen ska gå till (mail, Zoom, fysiskt möte osv).

Drop-in-workshop via Zoom

På workshoparna finns vi på E-lärande tillhands för att svara på dina frågor om digital undervisning samt de systemstöd/digitala verktyg som KTH tillhandahåller, exempelvis Zoom, Canvas och Möbius. Du hittar tillfällena i E-lärandes kalender . Workshoparna finns till för att ge dig som lärare extra stöd med anledning av coronaviruset och inför återgången till arbete vid campus.

Support om tekniska frågor

Har du tekniska frågor om exempelvis att kopiera kursrum, inloggning eller konton? Kontakta it-support@kth.se .

Webbguider och självstudiekurs för lärare (om Canvas)

Utöver informationen här på intranätet så har du som KTH-lärare tillgång till kursrummet "Canvas@KTH - An introductory course" (extern sida på engelska) . Där kan du kan fritt prova på att skapa innehåll och en struktur i Canvas som du sedan kan kopiera in till en riktig kurs om du vill det. Logga in i Canvas så ser du kursrummet "Canvas@KTH - an introductory course" under "Översikt" i vänstermenyn. Här är en video som ger en kortfattad introduktion av Canvas@KTH (KTH Play) .

Diskussionsforum i Canvas@KTH

I diskussionsforumet i Canvas@KTH (extern sida på engelska)  kan du diskutera och utbyta erfarenheter med andra lärare om frågor som är relaterade till lösningar för anpassningen av KTH:s undervisning med hjälp av e-lärande under covid-19-tiden. Även generella funderingar om Canvas och digital undervisning kan givetvis lyftas här. Forumet är indelat i fem delar: Examination på distans, Webbmöten, Undervisning i Canvas, Video och streaming samt Allmänt. Syftet med forumet är att erbjuda en yta för erfarenhetsutbyte lärare emellan. Ingen support ges i diskussionsforumet, här hänvisar vi till de vanliga supportvägarna.

Nyheter och viktig information om Canvas och e-lärande

Globala anslag i Canvas

"Globala anslag" (Global announcements) i Canvas är en nyhetsruta som du ibland ser då du loggat in i Canvas. Här postar vi nyheter och information för alla Canvas-användare på KTH (studenter, lärare/anställda). Du kan själv klicka bort nyhetsrutan men läs gärna informationen noga innan du gör det. Du kan hitta gamla anslag under fliken "Nuvarande" och "Nyligen" (från de senaste fyra månaderna) under inställningar för ditt Konto i Canvas (överst i vänstermenyn). 

E-lärandes nyhetsflöde

I nyhetsflödet Nyheter e-lärande (KTH)  hittar du tips, inspiration och annan information om Canvas och e-lärande på KTH. Du kan prenumerera på flödet direkt till e-post i Outlook. Följ guiden om RSS (KTH) . Webbadressen för E-lärandes RSS-flöde som du ska ange är: https://intra.kth.se/utbildning/e-larande/e-larande-nyheter?rss=news

Maillista

Vill du få information om kommande events som rör e-lärande på KTH, som exempelvis Lunch 'n' Learn seminarier och workshops? Kontakta e-learning@kth.se  och be om att komma med på vår maillista.

Synpunkter och förbättringsförslag för e-lärande på KTH

Förvaltningsobjekt e-lärande strävar efter att kontinuerligt vidareutveckla den digitala lärmiljön på KTH. Har du idéer eller förslag på hur den digitala lärmiljön på KTH kan utvecklas så fyll i formuläret nedan. Du får alltid en återkoppling från oss efter att du lämnat ett förslag och vi följer upp alla förslag/behov men på olika sätt beroende på frågan.
Formulär för synpunkter och förbättringsförslag för e-lärande på KTH .

Bra att känna till är att många av våra system byggs av externa leverantörer. E-lärandes/KTH:s ändringsförslag vägs in i helhetsbilden för ett stort antal kunder från hela världen. Det kan också vara värt att känna till att E-lärande har en lista med önskemål där nya förslag behöver vägas mot nuvarande prioritering.

Önskemål om nya funktioner i Canvas

Du kan skicka ett mail till oss på e-learning@kth.se  så ser vi vad som är möjligt att göra eller tar det vidare mot leverantör Instructure. Vi återkopplar alltid till dig på något vis. Canvas har ett eget forum för önskemål (extern sida på engelska, Canvas Community)  där du kan lämna förslag, se andras förslag och ”rösta” på dem. Kom ihåg att det är ett långsamt sätt att påverka och forumet sköts helt av Canvas i USA.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-24