Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Guider för olika roller

Under en examination i datorsal ansvarar olika roller för olika uppgifter. På följande sidor kan du läsa mer om detaljerna kring ansvar och uppgifter för examinatorer, lokalt administrativt stöd samt lokalt lärarnära stöd. Här hittar du också en studentguide med information till studenter som ska skriva en examination i datorsal.

Examinator vid KTH Digicertus Exam

Här finns information som riktar sig till den som är examinator vid examination som sker i datorsal med lösningen KTH Digicertus Exam. Sidan innehåller bland annat rekommendationer för hur du kommunicerar med det administrativa stödet, hur du förbereder ditt Canvasrum och hur du informerar dina studenter. 

Examinator

Lokalt administrativt stöd vid KTH Digicertus Exam

Här finns information som riktar sig till lokalt administrativt stöd vid examination i datorsal med lösningen KTH Digicertus Exam. Sidan innehåller rekommendationer för exempelvis salsbokning och hantering av tentamensvakter. Är du examinator i kursen, fråga på din skola vilket stöd som finns.

Lokalt administrativt stöd

Lokalt lärarnära stöd vid KTH Digicertus Exam

Här finns information som riktar sig till lokalt lärarnära stöd vid examination i datorsal med KTH Digicertus Exam, som till exempel amanuenser. Är du examinator i kursen, fråga på din skola vilket stöd som finns. 

Lokalt lärarnära stöd

Studentguide 

Här finns information som riktar sig till studenter som ska genomföra examination i datorsal. Sidan innehåller information om hur examination i datorsal går till och vad du kan behöva tänka på inför examinationen. Utöver detta beskrivs hur nedlåsning fungerar vid examination i datorsal.

Examination i datorsal, studentguide