Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Muntlig examination

Här finns information om hur muntlig examination bör genomföras. Rekommendationerna inkluderar hur lärandemål kan visas vid muntlig examination och hur man kan använda muntlig examination för att motverka fusk.

Rekommendationer för muntlig examination

De examinatorer som planerar att använda en muntlig examination i sin kurs rekommenderas att följa följande riktlinjer. Denna sida introducerar grunderna i muntlig examination och ger exempel och rekommendationer om hur arbetet med att utforma muntliga examinationer bör inledas.

Rekommendationer för muntlig examination

Visa lärandemål vid muntlig examination

Muntlig examination där studenten ska redogöra för sina kunskaper är historiskt sett den äldsta examinationsformen. Det finns flera sätt att genomföra en muntlig examination på. Nedan beskrivs en metod som grundas i modern forskning. Examinationen utgår från en övergripande fråga som sedan besvaras och delas upp till mindre delar av studenten, eventuellt med stöd från läraren.

Visa lärandemål vid muntlig examination

Uppföljande muntlig examination för att stävja fusk

Då studenterna genomfört någon form av obevakad uppgift kan det vara bra att följa upp arbetet med någon form av muntlig examination. På denna sida beskrivs bra uppföljande frågor samt förslag på situationer som läraren/examinatorn behöver fundera på före examinationen.

Uppföljande muntlig examination för att stävja fusk

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination