Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAQ för examination

Här finns vanliga frågor och svar om examination. Frågorna handlar bland annat om olika examinationsformer och verktyg för digital examination.

Om examinationsformer och utformning av examination

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som vill utforma en examination med digitala inslag.

Om examinationsformer och utformning av examination

Inlämning och bedömning vid examination med dator

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som ska genomföra en tentamen med dator på campus eller annan plats.

Inlämning och bedömning vid examination med dator

Examination i datorsal med KTH Digicertus Exam

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som ska genomföra en examination i datorsal med KTH:s centrala nedlåsningslösning, KTH Digicertus Exam. 

FAQ för examination i datorsal med KTH Digicertus Exam

KTH Import Exams 

KTH Import Exams importerar skannade tentor till Canvas. Här finns vanliga frågor och svar om hur funktionen hanteras.

FAQ KTH Import Exams

Tentamen med Zoom 

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som ska genomföra ett examinerande moment med Zoom.

Tentamen med Zoom

Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som är examinator vid en Zoom tentamen, framförallt gällande det ansvar som du har före, under och efter genomförd examination.

Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom

Stöd studenter vid tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som ska genomföra ett examinerande moment med Zoom. Dessa frågor och svar berör framförallt stöd till studenterna innan och under examination med Zoom. 

Stöd studenter vid tentamen med Zoom

Tekniska problem vid digital examination

Vanligt förekommande frågor och svar vid tekniska problem vid examination och om vad som kan göras då tekniken strular.

Tekniska problem vid digital examination

Övriga frågor 

Vanligt förekommande övriga frågor och svar för dig som utformar digitala examinationer, bland annat om lagringsutrymme i Canvas och omprövningar.

Övriga frågor

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination