Till innehåll på sidan

FAQ för examination på distans

Generella och vanliga frågor och svar för lärare om examination på distans.

Om examinationsformer och utformning av examination
Zoomnärvaro och övervakning vid tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Inlämning och bedömning vid tentamen med Zoom
Tekniska problem
Övriga frågor