Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAQ KTH Import Exams

KTH Import Exams importerar skannade tentor till Canvas. Här finns vanliga frågor och svar om hur funktionen hanteras.

Måste jag förbereda något för att kunna använda KTH Import Exams?

(Senast granskad 27 mars 2023)

Du behöver säkerställa att din tentamensadministration vet om att du ska bedöma digitalt. Annars behöver du inte göra något, funktionen finns installerat i ditt examinationsrum. 

Vem kan använda funktionen?

(Senast granskad 27 mars 2023)

Personer som har någon av rollerna lärare, examinator eller kursansvarig i examinationsrummet har behörighet att använda funktionen.

Varför kan jag inte importera tentorna direkt till det vanliga kursrummet?

(Senast granskad 27 mars 2023)

Examinationsrummet måste användas eftersom studentgrupperna är olika. Studenterna som är anmälda på tentan är inte nödvändigtvis registrerade på nuvarande kurstillfälle och har då inte tillgång till kursrummet. Inte heller alla kursregistrerade studenter anmäler sig till tentan och bör då inte kunna göra tentan. Alla anmälda studenter på ett aktivitetstillfälle får tillgång till examinationsrummet efter att anmälningsperioden har stängt.

Vad ska jag göra om importen tar lång tid?

(Senast granskad 27 mars 2023)

Om många använder funktionen samtidigt så kan det gå lite långsamt. Ha tålamod, när importen har börjat så kan du lämna sidan och komma tillbaka senare.

Vissa tentor saknas efter skanning, vad kan det bero på?

(Senast granskad 2 juli 2024)

Eftersom tentor skannas i omgångar är kanske inte alla tentor tillgängliga samtidigt, därför kan du behöva köra appen flera gånger. Om du är osäker på skanningsprocessen, vänligen kontakta den lokala tentamensadministrationen.

En av de importerade tentorna har inte blivit korrekt inskannad. Vad ska jag göra?

(Senast granskad 27 mars 2023)

Ta kontakt med din tentaadministration och be dem skanna in tentorna igen. Kontrollera att det är rätt försättsblad som använts och att studenten fyllt i rätt personnummer och på rätt plats.

Måste man fylla i det inskannade försättsbladet på studenternas tentor?

(Senast granskad 27 mars 2023)

Studenterna behöver fortfarande fylla i försättsbladet, men läraren behöver inte göra det. Använd försättsbladet om det underlättar för att sammanställa bedömningen.

Går det att få de inskannade tentorna uppdelade fråga för fråga?

(Senast granskad 27 mars 2023)

Det går inte att dela upp de inskannade tentorna på det sättet då det kräver mycket manuell hantering.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination